eNordisk

eNordisk ir internetā balstītu palīglīdzekļu apkopojums baltiešiem (igauņiem, latviešiem un lietuviešiem), kuri vēlas apgūt norvēģu vai dāņu valodu. Materiāli ir pieejami visiem bez maksas. Tos var izmantot kā papildinājumu dāņu un norvēģu valodas kursiem vai pašmācībai.

 

Nordisk attīstīja eNordisk ar Nordplus Adult atbalstu kopā ar mūsu partneriem:

Pavisam eNordisk projektā ir iesaistīti 30 cilvēki.

 

Esam radījuši e-apmācības materiālus, kas īpaši piemēroti baltiešiem. Caur eNordisk tekstiem, uzdevumiem un audio/video materiāliem varēsi iepazīties ar Andreju, Kristi, Mariusu, Tatjanu un Vili, kuri cenšas labāk iepazīt norvēģu un dāņu sabiedrību. eNordisk atradīsi arī ievadu dāņu un norvēģu valodas gramatikā.