Pievienots: 01.07.2013

En hink full av tid

En hink full av tid
Novellsamlingen EN HINK FULL AV TID förenas av nyanserade psykologiska upplevelser, där vad som verkar vara alldagliga händelser, vardagliga samtal och tystnad avslöjar insikter om livet och novellernas hjältar – ofta människor som bär på årens bördor och som vänt ryggen till livets orättvisor. Ett tydligt och asketiskt språk avtäcker det mångsidiga livet, och den inre oron avspeglas på ett lugnt sätt.
Kjell Askildsens verk översattes av Solveiga Elsberga, som även satte ihop denna novellsamling.
Detta är den första boken av Askildsen som ges ut i Lettland.
Kjell Askildsen (född 1929), som jämförs med Kafka, Beckett och Hemmingway, har entusiastiskt fulländat novellgenren och blivit till en av Nordens allra högst ansedda författare inom kortprosa. Askildsens verk har redan påverkat flera generationer författare. Hans flera gånger prisbelönta novellsamlingar har översatts till många språk och novellsamlingen Thomas F:s sista anteckningar till allmänheten (1983), som i sin helhet ingår i denna samling, fick 2006 pris som bästa norska skönlitterära bok under de senaste 25 åren.

Recensioner: Pauls Bankovskis recension i 1/4 Satori:
http://www.satori.lv/raksts/5202/Pauls_Bankovskis/Ir_pienacis_laiks_nomirt
http://www.ir.lv/2013/1/9/spainis-pilns-laika 
 
Köp boken här.


Uz sarakstu