Pievienots: 04.11.2013

Snorres uttalekurs i norsk!

Helgekurs
9.-10. november
10.00 - 17.00 (inkl. pauser)
Innholdet
· 2 akad Kort innføring i typiske trekk ved norsk uttale
· 3 akad Norsk samba – trening i østnorsk talerytme
· 2 akad Tonem 1 – fra dalen til høyfjellet
· 2 akad Tonem 2 – en dans på roser
· 2 akad Tonemer i sammensetninger og egennavn
· 2 akad Eventyret om de tre lydene e som ville til seters og gjøre seg fete 
· 1 akad Lille Lars og villsvinene hans – en kjærlighetshistorie
· 2 akad Ordets slutt og andre krimgåter

Til sammen: 16 akad. timer
Pris: 82 Ls, inkluderer kaffepauser og enkel lønsj 
Er du interessert? Påmeldingsfrist 5. november info@nordisk.lv eller 2000 31 55


Uz sarakstu