Pievienots: 03.03.2013

Sveicieni no Somijas!

Somu valodas klubiņā 1.aprīlī klausījāmies, runājām un diskutējām par somu biznesu Latvijā atbilstoši vakara tēmai “Somu uzņēmēji Latvijā/ Suomalainen liiketoiminta”.

Vakara gaitā klausījāmies, ko par savu dzīvi un darbu Latvijā stāstīja SIA “Stockmann” Baltijas departamenta direktore Anu Koskimaki (Anu Koskimäki), AS “Prisma” vadītājs Henriks Herkonens (Henrik Härkonen) un SIA “Silja” vadītājs Jans Maura, kā arī piedalījāmies grupu darbos un skatījāmies somu kino. Kā jau ierasts, baudījām arī kādu somu ēdienu un šoreiz tās bija īpašās somu maizītes pullas.

Liels paldies Latvijas Universitātes somu valodas pasniedzējai Taru Ojanen un somu valodas studentiem par aktīvu līdzdalību pasākuma organizēšanā, kā arī visiem pārējiem čaklajiem palīgiem.

BILDES no pasākuma  šeit

Uz tikšanos nākamajā somu valodas klubiņā!


Uz sarakstu