Översättningar

Nordisk erbjuder översättningstjänster på danska, norska, svenska, finska, isländska, litauiska, estniska och lettiska. Vi utför också översättningar från nordiska och baltiska språk till engelska, tyska och ryska samt tvärtom. 

 

Nordisks tre huvudsakliga värden är ärlighet, det lilla extra och kvalitet.


Ärlighet – vi är ärliga såväl mot kunden som mot översättaren. Vi är ärliga i vår kommunikation med kunden, anger realistiska slutdatum och berättar om hur projektet fortlöper. Vi förvarnar kunden vid eventuella förseningar och lovar aldrig något som vi inte kan hålla.

Det lilla extra – för oss räcker det inte med att kunden är bara nöjd, utan vårt mål är att positivt överraska kunden och försöka ge mer än vad som förväntas.

Kvalitet – Nordisk kan säkerställa hög kvalitet tack vare att vi specialiserat oss på konkreta språkkombinationer. Sedan vi påbörjade vår verksamhet har vi skapat en databas med fler än hundra översättare och tolkar i de nordiska och baltiska språken. Därtill underlättas vår kvalitetssäkring av att vi respekterar våra översättares arbete och betalar dem respektabel ersättning. I vår översättningsstandard ingår också redigering och juxtaposition.

 

För stamkunder och vid långsiktiga samarbeten kan vi erbjuda en särskild rabatt på 5-15% beroende på beställningarnas omfattning och regelbundenhet. Vid större beställningar (>10 sidor) erbjuder vi mängdrabatt.

Översättningstjänster Cena (LVL) Ditt val
Skriftliga översättningar
Nordiska språk (1800 tecken) 30.00
Baltiska språk (1800 tecken) 25.00
Standarddokument (1 A4-sida) 15.00
Redigering (60 min) 30.00
Muntliga översättningar
Konsekutivtolkning (60 min) 35.00
Simultantolkning (60 min) 45.00
Merkostnad om endast en tolk används (1 timme) 10.00
Passiv tid (1 timme) 15.00

*Priserna är angivna exklusive moms

Beställ översättning

Kontakter


     
 
E-post: tulkot@nordisk.lv
Telefon: (+371) 29632227