Pārbaudījumi, testi, eksāmeni

Piedāvājam divu veidu valodas testus:

  • diagnosticējošais tests;
  • līmeņa noteikšanas eksāmens.

 

1. Ar diagnosticējošā testa palīdzību var noteikt pašreizējo zināšanām atbilstošo valodas līmeni katrā atseviškā prasmē (klausīšanās, lasīšana, gramatikas un vārdu krājuma pielietojums, rakstīšana un mutiskā komunikācija). Testa līmeņi no A2 līdz C1.

 

Tests sastāv no divām daļām:

  • elektroniski rakstiskā daļa (ilgums ~ 4 stundas);

  • mutiskā daļa (ilgums ~ 30 minūtes).

 

2. Līmeņa noteikšanas eksāmens ir balstīts uz Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (CEFR). Eksamenā tiek pārbaudītas četras vispārējās valodu prasmes: klausīšanās, lasīšana, runāšana un rakstīšana. Papildus tiek piedāvāti vingrinājumi, lai pārbaudītu kandidāta vārdu krājuma un gramatikas lietojumu. Piedāvājam kārtot valodas eksāmenu A1, A2, B1, B2 līmeņiem.

   

Rakstiskā daļa sastāv no uzdevumiem četrās sadaļās: klausīšanās, gramatika un vārdu krājums, lasīšana un rakstīšana.

 

Lai atbilstošais līmenis tiktu uzskatīts par nokārtotu rakstiskajā sadaļā, kandidātam ir jāsasniedz klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas daļās vismaz 75% .

Mutvārdu daļu veido monologa un dialoga uzdevumi,  lai sasniegtu pozitīvu vērtējumu, rezultātam ir jābūt ne zemākam par 85%.Vairāk informācijas: info@nordisk.lv, 2000 31 55.