Språkkurser

Vi erbjuder kurser i norska, svenska, finska och danska (från nivå A1 till C1). Det finns morgon-, dag- och kvällsgrupper med olika intensitet. Vi erbjuder också individuell språkutbildning.

Mer information: info@nordisk.lv eller +371 2000 31 55